Poliisijohdolle virkarikossyytteet – Aarnion johtama Helsingin huumepoliisi laiminlöi syyttäjän mukaan tietolähteiden kirjaamisen

Syyttäjän mukaan esimiesten olisi täytynyt viipymättä puuttua tehtyihin virheisiin

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti tänään syytteen entistä poliisiylijohtaja Mikko Paateroa, Helsingin entistä poliisipäällikköä Jukka Riikosta ja Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan. Kaikkia kolmea syytetään tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Helsingin ex-poliisipäällikkö Jukka Riikonen. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Lasse Aapio. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva
 


Poliisijohdon syytteet liittyvät Helsingin huumepoliisissa tehtyihin epäiltyihin laiminlyönteihin tietolähteiden kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä. Jutun keskiössä on 13 vuoden tuomion saanut Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, jota myös syytetään virkarikoksesta jutussa.

Valtakunnansyyttäjä nosti syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta Aarniota ja kahta muuta Helsingin poliisissa työskennellyttä virkamiestä vastaan lokakuussa. Syytetyt ovat vastanneet poliisin tietolähdetoiminnasta Helsingissä.

Syyttäjän mukaan esimiehinä toimineiden olisi pitänyt puuttua laiminlyönteihin Helsingin huumepoliisissa, mutta he laiminlöivät tiedossa olleisiin virheisiin puuttumisen.

Aapion syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta koskevat syyttäjän mukaan hänen toimiaan vuosina 2012 ja 2013, jolloin hän oli Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä. Paateron ja Riikosen syytteet ajoittuvat vuosille 2009-2013.

Lisäksi Toiviainen on nostanut syytteet entistä poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastannutta poliisiylitarkastajaa vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2012 ja 2013.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Aapio: "Tuntuu kohtuuttomalta, tein voitavani"

Syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta saanut Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Lasse Aapio pitää rangaistuksen vaatimista kohtuuttomana.

– Siihen nähden, mitä olen pyrkinyt tekemään silloin viisi ja puoli vuotta sitten, tuntuu kohtuuttomalta, kun vaaditaan rangaistusta, Aapio sanoo STT:lle.

Syyte ajoittuu vuosille 2012 ja 2013, jolloin Aapio oli Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä. Aapion mukaan hän toimi niin kuin siinä tilanteessa hänen tiedoillaan on pitänyt.

– Tässä vaiheessa kyse on syyttäjän näkemyksestä. Minun oma näkemykseni on, että siinä tilanteessa, niissä olosuhteissa, niillä tiedoilla olen tehnyt sen, mikä siinä asemassa on pitänyt tekemän.

Aapio ei ota kantaa jatkoonsa poliisilaitoksen päällikkönä.

– Se on sisäministeriön päätettävä.

Jatkoa pohditaan perjantaina

Sisäministeriössä tehdään perjantaina ratkaisu siitä, aloitetaanko Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapiota kohtaan virkamiesoikeudellinen prosessi, jossa arvioidaan voiko hän jatkaa tehtävässään oikeudenkäynnin ajan.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Esko Koskinen kertoo, että ministeriöön on pyydetty tarpeelliset asiakirjat.

– Jos prosessi käynnistetään, kuullaan Aapiota vielä suullisesti ja kirjallisesti. Jos päätös on sen kaltainen, että tulisi virantoimituksesta pidättäminen, Aapiolla on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan syytteet eivät käytännössä aiheuta muita toimenpiteitä ministeriössä, sillä Paatero ja Riikonen ovat jo eläkkeellä.

– Vuoropuhelua on käyty poliisihallituksen kanssa siitä, mihin toimenpiteisiin tämä antaa aihetta, Koskinen sanoo.

Poliisiylijohtaja: "Suomen poliisin historian vakavin paikka"

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo lähettämässään tiedotteessa, että kokonaisuus selvitetään poliisissa perusteellisesti. Hän vakuuttaa, että tietolähdetoiminnan käytännöt on tarkastettu ja uudistettu esitutkinnan aikana. Hänen mukaansa uusi ohjeistus ei jätä toiminnalle tulkinnanvaraa.

– Aarnion tapaus sen kaikkine haaroineen on Suomen poliisin historian vakavin paikka, Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa esimiesvalvonnasta on aloitettu sisäinen tarkastus ja johtamista ja valvontaa on kehitetty myös muutoin.

Korjattu: Sisäministeriö päättää, aloittaako se virkamiesoikeudellisen prosessin, ei vielä sitä, pidätetäänkö Aapio virasta.

Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Aapio syytteestä: Rangaistuksen vaatiminen tuntuu kohtuuttomalta

Syytteen saaneen Helsingin poliisipäällikön jatkoa arvioidaan sisäministeriössä perjantaina