Poliisin tietoon entistä enemmän viharikoksia

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimon mukaan kyse ei ole enää yksittäistapauksista vaan kasvavasta ilmiöstä.

Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä lisääntyi merkittävästi viime vuonna. Sisäministeriön ennakkotietojen mukaan nousu käy ilmi Poliisiammattikorkeakoulun syksyllä julkaistavasta viime vuotta koskevasta viharikosraportista.

Vuonna 2014 poliisi kirjasi 822 rikosilmoitusta, jotka luokiteltiin epäillyiksi viharikoksiksi. Suurimmassa osassa kyse oli rasistisista rikoksista.

– Määrässä on nähtävissä ennakkotiedon mukaan huomattava nousu, joka ei selity esimerkiksi kirjaamiskäytännöillä. Kyse ei ole enää yksittäistapauksista, vaan ilmiö on selkeästi kasvattanut merkitystään, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoo.

Kaikki tapaukset eivät liity viime päivinä paljon puhuttaneisiin väkivaltaisiin ääriliikkeisiin, eikä kaikissa ole kyse väkivaltaisesta ekstremismistä, jossa väkivalta oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla. Kuitenkin myös väkivaltaiset ääriliikkeet on hiljattain arvioitu entistä suuremmaksi sisäisen turvallisuuden uhaksi.

– Kyllä tilannekuva on muuttunut. Jo elokuun lopussa julkaistussa väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa viitataan muun muassa turvapaikanhakijoiden tuloa seuranneisiin vastaanottokeskuksiin tehtyihin polttopulloiskuihin ja muihin vahingontekoihin.

Heikinheimon mukaan poliisilla on lähtökohtaisesti lainsäädännölliset ja toiminnalliset valmiudet puuttua ilmiöön, kunhan resurssit ovat riittävät. Hänen mukaansa maanantaina hallituksen strategiapalaverissa tehtiin periaatepäätös lisärahoituksen kohdentamisesta poliisille tähän tarkoitukseen, esimerkiksi nettipoliisin toimintaan. Muistiossa korostetaan, että voimavaroja tulisi kohdentaa tähän tarkoitukseen, jotta niitä ei tarvitse ottaa pois jostakin muusta poliisin lakisääteisestä tehtävästä.