Poliisiylijohtajan autoilusta halutaan lisäselvitys

Poliisiylijohtaja Markku Salmisen virka-auton käytön selvittelyyn halutaan ulkopuolista apua. Sisäministeriö on pyytänyt valtakunnansyyttäjänvirastoa tutkimaan, onko virka-autoa käytetty asianmukaisesti.

Ministeriön mukaan on oikeusturvan kannalta parasta, että selvityksen tekee ulkopuolinen taho. Se katsoo, että asia kuuluu valtakunnansyyttäjälle, koska epäilykset kohdistuvat poliisihallinnon johtoon.