Porojen siirtoja Pohjoismaiden välillä rajoitetaan

Euroopan komission antama suojapäätös sallii teurasporojen siirrot toistaiseksi.

Porojen ja muiden hirvieläinten siirtoja Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä rajoitetaan Norjassa todettujen hirvieläinten näivetystautitapausten vuoksi.

Näivetystauti on tappava tauti, joka leviää hirvieläinten laumassa helposti. Pahimmillaan noin 30–40 prosenttia lauman eläimistä sairastuu.

Poroja ei saa enää siirtää Norjasta tai Ruotsista Suomeen porokilpailuihin eikä suomalaisia poroja saa viedä kilpailemaan Ruotsiin tai Norjaan.

Euroopan komission antama suojapäätös sallii kuitenkin teurasporojen siirrot toistaiseksi, sillä niihin ei katsota liittyvän näivetystaudin eli CWD:n leviämisen riskiä.

Euroopan komission asetuksen taustalla ovat sairastumistapaukset Norjassa, jossa on hiljattain todettu viisi näivetystautitapausta. Kaksi sairastuneista eläimistä on hirviä ja kolme villipeuraa. Tautia on tavattu aikaisemmin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Yhdysvalloissa noin viitisen prosenttia lauman eläimistä on saanut tartunnan.

– Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tautia esiintyy Euroopassa ja ensimmäinen kerta maailmassa, kun sitä esiintyy porossa, Elintarviketurvallisuusviraston erikoistutkija Sirkka-Liisa Korpenfelt eläintautivirologian tutkimusyksiköstä kertoo.

– Tarhaolosuhteissa sairastuminen tapahtuu pahempana, koska siellä on lähemmät kontaktit. Mitä tiheämmin eläimiä, sitä helpommin tauti tarttuu, Korpenfelt toteaa. 

CWD-tauti voi tarttua kaikkiin hirvieläimiin, mutta ei tiettävästi tartu muihin kotieläinlajeihin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan CWD ei ole koskaan tarttunut ihmiseen.

Suomeen tuodaan vuosittain 1 000–2 000 poroa teurastettavaksi Ruotsista. Aiempina vuosina teurasporoja on tuotu jonkin verran myös Norjasta.