Professori: Alkoholin kulutus kääntynee laskuun

Alkoholin kulutus on todennäköisesti kääntymässä laskuun Suomessa, arvioi professori Jussi Kauhanen Kuopion yliopistosta. Arvio perustuu eurooppalaisten vertailumaiden kehitykseen, jota myös Suomi näyttäisi seuraavan.

Suomen Akatemian alaisessa FinDrink-tutkimuksessa on todettu, että alkoholinkäytön kehitys eri maissa noudattaa samankaltaista käyrää hieman eri aikoina. Ei kuitenkaan ole täysin varmaa, onko Suomi jo saavuttanut lakipisteen vai voiko käyttö vielä lisääntyä ennen laskun alkua.

Alkoholin kokonaiskulutus ei ole kasvanut Suomessa merkittävästi neljään vuoteen.

Kauhanen sanoo, että alkoholinkäyttöön vaikuttavat ratkaisevasti asenneilmapiiri ja työelämän vaatimukset. Myös taloustilanteella ja alkoholipoliittisilla toimilla on vaikutusta. Hänen mukaansa talouden taantuma ja alkoholiveron korotus vähentänevät suomalaisten juomista lyhyellä aikavälillä.