Professori: Omistajaohjausosaston konsulttihankinta ei täytä lain vaatimuksia

Omistajaohjausosaston olisi pitänyt kilpailuttaa avoimesti junaliikenteen kilpailuttamista koskevat konsulttihankintansa, julkisoikeuden prodessori sanoo.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston tapa valita salaisten konsulttiselvitystensä tekijät arveluttaa julkisoikeuden professori Tomi Voutilaista. Omistajaohjausosasto voi tilata salassa pidettäviä selvityksiä konsulttiyhtiöiltä ilman, että tekijöitä kilpailutettaisiin avoimesti missään vaiheessa. Ainakin yhdessä tämänvuotisessa tilauksessa omistajaohjaus on tilannut salaisen konsulttiselvityksen suoraan yhdeltä konsulttitoimistolta, vaikka tilauksen enimmäisarvo ylitti hankintalaissa määritellyn 60 000 euron kilpailutusrajan. STT hankki selvityksen hankintapäätöksen käyttöönsä julkisuuslain perusteella.

Omistajaohjausosasto ei käytä puitejärjestelyä, jossa konsulttiyhtiöt karsitaan ensin avoimella kilpailulla. Puitesopimuksen saaneilta yhtiöiltä voidaan järjestelyssä myöhemmin ostaa palveluita myös kilpailuttamatta.

Sen sijaan omistajaohjausosasto valitsee konsultteja neuvonantajarekisteristään, johon yhtiöt saavat ilmoittautua suoraan ilman kilpailutusta. Jos selvitys halutaan esimerkiksi liikesalaisuuksien takia tilata salaisena, rekisteristä poimitaan yhtiöt, joilta tarjousta pyydetään. Joskus työ voidaan tilata suoraan joltain neuvonantajarekisteriin merkityltä yhtiöltä.

– Pyrimme aina joka tapauksessa kilpailuttamaan ja pyytämään tarjoukset usealta palveluntoimittajalta. Suorahankinnat ovat mahdollisia muun muassa erityistilanteissa, joissa ei ylitetä (hankintalaissa määriteltyä) kynnysarvoa, hallitusneuvos Ilpo Nuutinen valtioneuvoston omistajaohjausosastolta sanoo.

Vuoden 2016 loppuun asti kaikki yli 30 000 euron arvoiset hankinnat piti kilpailuttaa. Uudessa, tämän vuoden alussa voimaan tulleessa laissa raja nousi 60 000 euroon.

Neuvonantajarekisterin käyttötapa ei vakuuta oikeustieteilijää.

– Tällainen malli pitäisi toteuttaa lähtökohtaisesti puitejärjestelyllä hankintalain mukaisesti. Pelkästään se, että neuvonantopalvelussa tullaan käsittelemään salassa pidettäviä tietoja ei riitä perusteeksi ohittaa hankintalain säännökset, sanoo Voutilainen.

Hän työskentelee professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Yhdessä hankintapäätöksessä selvä virhe

STT kertoi maanantaina, että junamatkustamisen kilpailumallin taustalla käytiin kovaa vääntöä liikenne- ja viestintäministeriön ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston välillä. LVM ja omistajaohjausosasto tilasivat valmistelun aikana seitsemän selvitystä, jotka maksoivat yhteensä noin 700 000 euroa.

Omistajaohjauksen tilaamien selvitysten hankintapäätöksissä kerrotaan, että asiaan liittyviä konsulttiselvityksiä tilattiin kiireessä.

Toukokuussa omistajaohjausosasto tilasi Spring Advisor -konsulttiyhtiöltä selvityksen, jonka perushinta oli 50 000 euroa. Sen lisäksi varauduttiin kuitenkin maksamaan 25 000 euron lisäpalkkio, joten tilauksen enimmäishinta nousi yli lain mukaisen kilpailutusrajan. STT ei saanut omistajaohjausosastolta tietoa siitä, minkä verran palkkiosta lopulta maksettiin.

– Hankintalain mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Tässä Springin tapauksessa hankinnan ennakoitu arvo hankintalain mukaisesti on 75 000 euroa, joten siihen kyllä selvästi olisi pitänyt soveltaa hankintalakia, ellei jonkin muun säännöksen perusteella hankinta olisi jäänyt hankintalain ulkopuolelle, Voutilainen sanoo.

Hankintapäätöksessä on vedottu edellisen hankintalain säännökseen perusteena sille, miksi hankintaa ei kilpailutettu. Jo tilauksen perushinta ylitti vanhan lain määräämän 30 000 euron rajan.

Koska tilaus on tehty vuonna 2017, päätöstä ei kuitenkaan enää ole voinut perustella viime vuodenvaihteessa kumotuilla pykälillä, joihin päätöksessä viitataan. STT luetutti hankintapäätökset professori Voutilaisella, jonka mukaan kyseisessä päätöksessä on selkeä virhe.

– Hankintalain ulkopuolelle jäävää hankintaa olisi pitänyt perustella uuden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain säännöksiin nähden.

Finanssineuvos Jarmo Väisänen VNK:n omistajaohjausosastolta kieltää, että virhettä olisi tapahtunut, sillä selvitys tilattiin hänen mukaansa hankintalainkin salliman äärimmäisen kiireen johdosta. Väisänen oli mukana tilaamassa selvitystä.

Konsultti voidaan ottaa rekisteriin ilman määräaikaa

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston nettisivuilla luki vielä viime viikolla, että tarjouskilpailuun osallistuvat valitaan niiden neuvonantajien joukosta, jotka vähintään yhtä kuukautta aikaisemmin ovat ilmoittautuneet tähän toimittajarekisteriin. Spring Advisor -konsulttiyhtiö oli ilmoittautunut rekisteriin vain reilut kaksi viikkoa ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Omistajaohjauksesta kerrotaan, ettei kuukauden aikaa käytännössä sovelleta, koska se on jäänne vuosien takaa. Virkamies ei halunnut nimeään lausunnon yhteyteen. Periaatteessa tämä voisi tarkoittaa sitä, että hankinnasta päätettäisiin samaan aikaan, kun konsultti ilmoittautuu rekisteriin tai jopa ennen sitä.

Nyt sivut on päivitetty, eikä kuukauden määräaikaa enää lue sivuilla.

Finanssineuvos Petri Vihervuori omistajaohjauksesta kertoi STT:lle perjantaina, että sivu päivitettiin kaksi kolme päivää sitten.

– Kyse oli normaalista nettisivujen päivittämisestä. Olemme kehittämässä webbisaittia, tuo ei ole ainoa kohta jota on päivitetty, Vihervuori sanoo.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Junaliikenteen kilpailumallin taustalla kova vääntö – konsulttiselvitykset maksoivat noin 700 000 euroa