Puhdas teknologia inspiroi ideoimaan – keksinnöt lähes viisinkertaistuivat

Puhdas teknologia on saanut keksijät liikkeelle, kertoo Patentti- ja rekisterihallitus. Euroopan patenttiviraston selvityksen mukaan kestävään kehitykseen liittyvät keksinnöt lähes viisinkertaistuivat maailmanlaajuisesti vuodesta 1995 vuoteen 2011.

Patentti- ja rekisterihallitus kertoo, että sen saamista patenttihakemuksista noin yhdeksän prosenttia koskee puhdasta teknologiaa eli niin sanottua cleantechia. Cleantech-keksintöjä on tehty esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, vesiosaamiseen, bio- ja kiertotalouteen, energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä jätehuoltoon liittyen.

Moni keksintö liittyy aurinkoenergian hyödyntämiseen. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto kehittää ikkunaa, joka kerää talteen auringon lämpöenergian, ja teknologiayhtiö Valoe Oyj on keksinyt uuden tavan suojata aurinkokennoja.

Puhdas teknologia edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää tuotantoprosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Suomessa patentin hakija voi hakea keksinnölle nopeutettua käsittelyä, jos keksintö koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja.