Puolueet haluavat tukea vanhuksia kotonaKaikkien puolueiden kuntavaaliohjelmissa korostetaan, että ikääntyneiden, ikäihmisten tai vanhusten, mitä nimitystä kukin käyttääkin, olisi voitava asua halutessaan kotonaan niin pitkään kuin mahdollista.
Kotipalvelujen kysynnässä on odotettavissa kovaa kasvua, sillä valittavien valtuustojen tulevan toimikauden aikana ikäihmisten - jos ikäraja vedetään vanhaan kansaneläkeikään eli 65 vuoteen - lukumäärä kasvaa väestöennusteen mukaan yli miljoonaan.
SDP tavoittelee vaaliohjelmansa mukaan turvallista ja vireää ikääntymistä, jossa omatoimista selviytymistä tuetaan vastuullisella palveluohjauksella, laadukkaalla ja kohtuuhintaisella kotipalvelulla, toimivilla omaishoidon tukipalveluilla ja monipuolisilla asumispalveluilla.
Keskusta haluaa, että vanhustenhuollon palveluita kehitetään ikäihmisiä aktivoiviksi ja heidän itsenäisyyttään ja omatoimisuuttaan tukeviksi. Keskusta lisäisi avohoidon ja kotihoidon henkilöstöä ja kehittäisi työtapoja. Tavoitteena on, että ikääntyvät voivat halutessaan asua kotona yhä pidempään.
Myös kokoomus pitää tavoitteena, että ikäihminen pystyy asumaan kotonaan niin pitkään kuin hän suinkin haluaa. Kotona asuvan vanhuksen luona pitäisi kokoomuksen mielestä käydä säännöllisesti sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä. Kokoomus lisäisi myös vanhusten perhehoitoa laitoshoidon vaihtoehtona.
Vasemmistoliitto painottaa ikäihmisten omien toiveiden, tarpeiden ja suunnitelmien kuulemista. Vaaliohjelmassa korostetaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, esteetöntä ympäristöä ja kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Kotipalvelut olisi tuotava yhä useamman vanhuksen saataville, mikä mahdollistaisi vanhuksen selviytymisen kotonaan.
Vihreät katsovat, että ikäihmisten palvelut kannattaa usein viedä kotiin, eikä vanhuksia laitoksiin. Riittävän yksilölliset palvelut ja esteetön toimintaympäristö tekevät vihreiden mielestä itsenäisen elämän mahdolliseksi vammaisille ja vanhuksille.Omaishoitajatkin muistetaan


RKP haluaa tarjota vanhuksille erilaisia asumismuotoja eli palveluita kotiin, eritasoisia palvelukoteja sekä korkeatasoisia hoitopaikkoja. Puolue pitää omaishoitoa realistisena vaihtoehtona ja ajaa omaishoitajillekin mahdollisuutta lepoon ja virkistykseen. Vanhuksille halutaan myös terveysneuvontaa ja -tarkastuksia.
Kristillisdemokraatit tukisivat vanhusten kotona asumista niin kauan kuin se on heidän kannaltaan turvallista. Yksin kotona asuvien vanhusten hyvinvointia olisi seurattava säännöllisesti, ja masennusta ja syrjäytymistä olisi ehkäistävä muun muassa ystäväpalvelun avulla. Kotona omaistaan hoitavalle olisi maksettava kohtuullinen korvaus ja taattava tukipalveluita ja vapaapäiviä.
Perussuomalaisten mielestä vanhusten hoitomitoituksista olisi suositusten sijaan säädettävä lailla, jota kuntien olisi sanktion uhalla noudatettava. Vanhuksia olisi tuettava kotona asumisessa, mutta sitten kun he eivät siellä selviä, heille olisi järjestettävä palvelutalo- tai vanhainkotipaikka.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.