Puolustus Talvivaara-käräjillä: "Syytteistä jäljellä vain tähtipölyä"

Talvivaaran ympäristöjutun syyttäjät saivat kuunnella korvat punaisena puolustusasianajajien röykytystä, kun puolustus pääsi aloittamaan loppupuheenvuoroaan aamupäivällä. Puolustus kyseenalaisti värikkäin sanakääntein niin syyteharkinnan kuin esitutkinnankin.

– Kaivostermein sanottuna pääkäsittelyssä syytteet on murskattu raekokoon 0–0. Syyttäjien syytteistä on jäänyt jäljelle vain tähtipölyä. Syyte ja pääkäsittelyssä vastaanotettu näyttö eivät sovi minkään ympäristörikoksen tunnusmerkistöön, asianajaja Markus Kokko luetteli.

Kaivoksen perustajaa Pekka Perää puolustavan Kokon mielestä koko oikeuskäsittely ponnistaa liikkeelle hyllyvältä pohjalta.

– Syytteet perustuvat olennaisiin väärinymmärryksiin Talvivaaran toiminnasta, ympäristöluvasta ja ympäristölupaehdoista. Esitutkinnassa ei huomioitu vastaajien lausumia eikä vastaajien esittämää laajaa selvitystä. Sen sijaan poliisi on johtanut todistajia harhaan esittämällä esitutkinnassa todistajille vääriä faktoja, ruoti asianajaja Kokko oikeusprosessia.

Puolustus korosti loppupuheenvuorossa voimakkaasti sitä, että toiminta on ollut luvanmukaista ja valvovana viranomaisena Kainuun ely-keskus on kiistanalaiset toiminnat kaivoksella hyväksynyt.

– Pyysin jo asiaesittelyssä syyttäjää nimeämään ympäristöluvasta ehdon, jota on rikottu. Nyt on mennyt kaksi kuukautta ja 30 todistajaa kuultu, mutta vieläkään sitä lupaehtoa ei ole nimetty, asianajaja Tero Kovanen sanoi.

Talvivaaran ympäristökäräjillä Pekka Perälle ja kolmelle muulle kaivoksen avainhenkilölle vaaditaan ehdollisia vankeusrangaistuksia törkeästä ympäristön turmelemisesta. Jutun käsittely Kainuun käräjäoikeudessa päättyy tänään.