Puolustusvoimat kertoi reserviläiskirjeestä: Mihin ryhmään kuulut?

Puolustusvoimat on kertonut maanantaina lisää niin sanotuista reserviläiskirjeistä.  He julkaisivat aiheelle pyhitetyn oman verkkosivustonsa.

Kirjeen saa 900 000 reserviläistä ja se lähetetään myös henkilöille, joilla ei ole yksilöityä sodan ajan tehtävää.

Kirjeessä reserviläiselle paljastetaan hänen sodanaikainen tehtävä.

Reserviläiset on jaettu kolmeen eri ryhmään:

Tehtävä

Henkilö on sijoitettu tehtävään sodanajan joukkoihin. Puolustusvoimat tarkastaa tehtävään määräyksiä jatkuvasti. Tehtävä voi muuttua asevelvollisuuden aikana.

Tehtävään sijoitettujen valmiutta ja suorituskykyä ylläpidetään kertausharjoituksissa.

Varattu

Varattu-ryhmään kuuluva jatkaa työtehtävässään yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Työssä jatketaan myös poikkeusoloissa. Työnantaja on tehnyt kyseisille henkilöille varausesityksen, minkä aluetoimisto on hyväksynyt.

Reservissä

Reservissä-ryhmään kuuluvien tehtävät tarkastetaan jatkuvasti. Reserviin kuuluvilla henkilöillä ei ole yksilöityä tehtävää. Ryhmää tarvitaan Puolustusvoimien mukaan henkilötäydennyksiin ja kokonaisiin uusiin joukkoihin.

Kirjettä ei Puolustusvoimien mukaan lähetetä niille asevelvollisille, jotka ovat varareservissä eli miehistön 50–60-vuotiaille. Kirjettä ei laiteta myöskään niille, jotka eivät ole käyneet varusmiespalvelusta tai ovat rauhan aikana asevelvollisuudesta vapautettuja.

Puolustusvoimat ei myöskään lähesty ulkomailla asuvia ja vankilassa sekä edunvalvonnassa olevia.