Puolustusvoimien alimmat eläkeiät alkoivat nousta

Muutos koskee yli 8 000:aa henkilöä.

Puolustusvoimien eläkeikäuudistus käynnistyi vuoden vaihtuessa. Puolustusvoimien virkojen alin vanhuuseläkeikä nousee tästä vuodesta alkaen kolmella kuukaudella per vuosi. Eläkeikää nostetaan siis asteittain, ja uudistuksen siirtymäkausi kestää vuoteen 2025 saakka.

Vuonna 1962 ja sitä ennen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä pysyy 55 vuodessa. Tuota nuoremmilla eläkeikää myöhennetään kolmella kuukaudella ikäluokkaa kohti niin, että vuonna 1970 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 57 vuotta.

Muutos koskee noin 7 800:aa sotilasvirassa palvelevaa ja noin 550:tä siviilivirassa palvelevaa ihmistä.

Lainmuutoksen myötä saavutettavat kertaluonteiset eläkekustannusten säästöt ovat noin yhdeksän miljoonaa euroa, ja ne kertyvät vuosien 2018–25 aikana.

selventävillä virkkeillä mm. eläkeiän asteittaisesta nousemisesta