Rahankeräyslaki uudistuu: Saako jatkossa kerätä rahaa omaisuutensa menettäneelle perheelle? Voiko rahankeräyksen yhteydessä järjestää arpajaiset?

Rahankeräyksen järjestäminen voi tulevaisuudessa olla pelkkä ilmoitusasia. Valmisteilla olevan rahankeräyslain mukaan alle 10 000 euron pienkeräykseen ei tarvittaisi rahankeräyslupaa vaan keräykseen riittäisi poliisilaitokselle tehtävä ilmoitus.

Uusi laki jakautuisi jatkuvasti voimassa oleviin rahankeräyslupiin ja pienkeräyksiin, joissa lupaa ei tarvittaisi.

Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä. Voimaan laki voisi tulla keväällä 2019.

Uudessa laissa rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus. Luvanvaraisissa keräyksissä pääsääntönä olisi rahankeräyksen järjestäjän sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Keräyksen järjestäjän tulisi olla Suomessa rekisteröity yhteisö tai säätiö.

Pienkeräyksen järjestäjältä tai keräystarkoitukselta ei edellytettäisi yleishyödyllisyyttä. Pienkerääjä voisi järjestää kalenterivuosittain enintään kaksi kolmen kuukauden pituista keräystä eikä pienkeräyksen tuotto saisi ylittää 10 000 euroa.

– Toteutuessaan uusi rahankeräyslaki helpottaisi ja sujuvoittaisi rahankeräyksiä huomattavasti, erityisasiantuntija Sini Lahdenperä sisäministeriön poliisiosastolta sanoo.

Lahdenperän mukaan noin puolet kaikista valtakunnallisista rahankeräyksistä on keräystuotoiltaan alle 10 000 euron suuruisia. Seuraavaksi eniten on keräyksiä, joiden tuotot sijoittuvat 20 000–100 000 euron välille.

Uutissuomalainen keräsi kolme esimerkkiä siitä, millaisia pienkeräykset voivat olla ja millaisia ne eivät saa olla.

1. Rahankeräys arpajaisilla

Koululuokka on järjestämässä rahankeräystä keväistä Pariisin retkeä varten. Saako rahankeräyksen yhteydessä järjestää samalla arpajaiset?

Ei. Rahankeräyksen yhteydessä ei saa järjestää arpajaisia tai muuta toimintaa, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.

Päiväkodin ryhmä, koululuokka ja vakiintuneet opinto- ja harrastusryhmät eivät uudenkaan lain aikana tarvitse rahankeräyslupaa, jos keräyksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö. Ryhmä voi kerätä rahaa kuitenkin vain omassa tilaisuudessaan, ei lipaskeräyksin ovelta ovelle, kotisivuillaan tai sosiaalisessa mediassa. Kerättyjä rahoja voi käyttää luokkaretkiin tai esimerkiksi ryhmän harrastevälineiden ja materiaalien hankintaan.

2. Tulipalo tuhosi

Ystäväperhe menetti omaisuutensa tulipalossa ja tarkoitus on pistää kampanja pystyyn Facebookissa rahankeräämiseksi. Voiko näin tehdä?

Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, koska lakihankkeen jatkovalmistelu on käynnissä sisäministeriössä. Laissa säilytettäisiin kuitenkin edelleen mahdollisuus järjestää rahankeräys joko luvanvaraisena tai pienkeräyksenä myös taloudellisissa vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi.

Lausuntokierroksella kiinnitettiin huomiota rajanvedon tekemiseen yksityishenkilön varallisuuden kartuttamisen (ei sallittu pienkeräyksenä) ja taloudellisissa vaikeuksissa olevan henkilön perheen auttamiseksi järjestettävän keräystarkoituksen (sallittu pienkeräyksenä) välillä.

– Hallituksen esityksessä ei voida ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin. Uuden lain säännösten soveltuminen yksittäistapauksiin tarkentuu aikoinaan lain soveltamiskäytännön syntymisen sekä Poliisihallituksen ohjeistuksen myötä, Sini Lahdenperä arvioi.

3. Turvapaikanhakijoiden näyttely

Vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijat ovat järjestämässä taidenäyttelyä paikkakunnan kirjastoon. Välineiden hankintaa varten pistetään pystyyn rahankeräys. Saako näin tehdä?

Ei. Pienkeräyksen voi järjestää vain vähintään kolmen Suomessa pysyvästi asuvan täysi-ikäisen henkilön muodostama ryhmä.

– Kotipaikkavaatimukseen haluaisimme muutoksen. Riittäisikö se, että ryhmään kuuluisi vaikka yksi Suomessa asuva 18-vuotias kolmen sijaan? toiminnanjohtaja Leo Stranius Kansalaisareenasta huomauttaa.

Myös täysi-ikäisyyden vaatimusta kaikkien kolmen järjestäjän osalta Kansalaisareena pitää erikoisena. Stranius muistuttaa, että yhdistyslain mukaan yhdistyksen saa perustaa kolme 15 vuotta täyttänyttä, minkä lisäksi yhdistys tarvitsee vähintään 18-vuotiaan puheenjohtajan.

– Tällaiseen rekisteröimättömään pienkeräystä järjestävään ryhmään olisi perusteltua käyttää samoja ikärajoja kuin yhdistyksen perustamisessa on.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .