Rakennepaketissa auki useita yksityiskohtia

Monet rakennepaketin uudistukset vaikuttavat olevan yhä levällään, vaikka hallituksen kehysriiheen on enää kolme viikkoa aikaa. Auki on useita, esimerkiksi rahoitukseen liittyviä yksityiskohtia.

Myös muun muassa hyvätuloisten päivähoitomaksujen nostamista koskevat tulorajat ja maksujen korotukset ovat vielä täsmentämättä.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander hoputtaa hallitusta toteuttamaan ainakin kotihoidontuen keston rajoittamista, yliopisto-opintojen nopeuttamista ja työttömyysturvan muuttamista koskevat ratkaisut nopeasti. Hänen mielestään ne pidentävät työuria ja nostavat todellista työllisyysastetta nopeammin kuin eläkeuudistus. Hänen mukaansa työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin nykyisestä 68,5 prosentista riittäisi poistamaan kestävyysvajeen.

Kotihoidontukea koskeva laki uusitaan niin, että tukikausi jaetaan puoliksi vanhempien kesken. Nyt naiset pitävät yli 95-prosenttisesti pitkät perhevapaat, joten uudistuksen odotetaan nopeuttavan naisten paluuta töihin. Tämä ei heti tiedä säästöä, koska päivähoidon kysyntä todennäköisesti lisääntyy.

Auki on vielä, miten ratkaistaan yksinhuoltajaperheiden oikeus tukeen ja minkä verran uudistukseen pitää varata rahaa.