Raportti: Suomen rannikkoalueiden vesi kehnossa kunnossa

Vain 40 prosenttia Euroopan kartoitetuista pintavesistä on hyvässä kunnossa, paljastaa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) raportti.

Vesistöjen on annettu rappeutua erityisesti Keski-Euroopassa. Suomessa tilanne on huolestuttava erityisesti rannikkoalueilla. Ihmisen toiminta on suurin vesien laatua heikentävä tekijä.

–  Rannikon jokien ja merialueiden heikompi tila aiheutuu pääosin liiallisesta maatalouden kuormituksesta, kertoo ympäristöjärjestö WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Vesistöjen tilaa heikentävät maatalouden lisäksi vesivoimatuotanto ja haitalliset kemikaalit.

EEA:n State of Water -raportissa on mukana yli 130 000 EU:n alueella sijaitsevaa vesistöä, kuten jokia ja järviä.

WWF:n mukaan EU:n tulisi nopeuttaa sopimansa lainsäädännön toteuttamista puhtaiden vesien suojelemiseksi.