Rataverkossa "erittäin harvinaisia vikoja" - Ei nähty ennen Suomessa

Liikennevirasto kertoo, että Riihimäen ja Tampereen väliseltä junarataosuudelta on löydetty erittäin harvinaisia vikoja, niin sanottuja vierintäväsymissäröjä. Kyseessä on täysin uusi vikatyyppi Suomessa.

Kansainvälisesti vastaavia vikoja on esiintynyt useampiraiteisilla nopean liikenteen pääradoilla, joissa nopeutena on noin 200 km/t ja joissa raidetta ajetaan lähes aina vain yhteen suuntaan. Ulkomaisten kokemusten mukaan vikatyyppi voi edetä huomattavan nopeasti murtumaan tai kiskon hajoamiseen.

Vikojen takia Liikennevirasto alentaa nopeuksia kyseisellä rataosuudella. Rajoitukset aiheuttavat junille 10–15 minuutin myöhästymisiä.

Myöhästymiset vähenevät sitä mukaa kun ratakiskoja saadaan vaihdettua uusiin. Vikaa on löydetty Riihimäen ja Tampereen väliltä vajaasta 20 kohdasta. Näihin kohtiin rajoitukseksi asetetaan 50 tai 80 km/t. Korjaustyöt kestävät 2–3 viikkoa ja ne aloitetaan pikimmiten.

Yhteensä ratakiskoa vaihdetaan runsaat yhdeksän kilometriä.

Tarkastuksia jatketaan nopeilla radoilla, joilla veturijunien nopeus on yli 160 km/t. Samalla aloitetaan myös selvityksen, jolla estetään ennalta vastaavien viestintäväsymissäröjen synty. Vaihtoehtoja tähän voisivat olla muun muassa vuosittaiset nopeiden ratojen kiskojen hionnat sekä paikalliset kiskojen jyrsinnät.