Rehtoreilla liian vähän aikaa johtamiselle

Koulujen rehtoreilla on tutkimuksen mukaan nykyään yhä vähemmän aikaa johtamiselle. Erilaiset sosiaali- ja turvallisuusasiat ovat haukanneet jo lähes kolmasosan työajasta.

Aihetta väitöskirjassaan tutkinut rehtori Aarne Mäkelä kasvattaisi kuraattorien, psykologien ja opinto-ohjaajien määrää jo alakouluissa. Näin rehtoreille jäisi aikaa myös pedagogiseen työhön. Mäkelää huolestuttaa, mistä kuormitettuun rehtorinammattiin löytyy jatkossa tekijöitä.