Resurssiviisaus toisi Jyväskylän seudulle tuhat uutta työpaikkaa

Tuhat uutta työpaikkaa ja sadan miljoonan euron myönteiset talousvaikutukset vuodessa, näitä Sitra ennustaa olevan saatavilla Jyväskylän kokoiselle kaupunkiseudulle resurssiviisailla toimenpiteillä.

Sitra nojaa ennusteensa tuoreeseen Gaia Consultingilta tilaamaansa selvitykseen.

Selvityksessä on laskettu erilaisten resurssiviisaiden toimenpiteiden, kuten lähiruuan tuotannon lisäämisen, kotimaisen biokaasun tuotannon ja puupolttoaineiden käytön, potentiaalisia talous- ja päästövaikutuksia.

Selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksällä resurssiviisautta edistävällä toimella voitaisiin saada aikaan tuhat pysyvää työpaikkaa ja tuottaa sadan miljoonan euron verran lisäarvoa vuodessa. Samalla hiilidioksidipäästöjä saataisiin vähennettyä 500 kilotonnia vuodessa, mikä vastaa noin 50 000 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

- Tulokset ovat erittäin merkittäviä ja osoittavat, että siirtyminen uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin tuottaa myös taloudellista hyötyä ja edistää työllisyyttä, johtava asiantuntija Johanna Kirkinen sanoo.

Resurssiviisailla toimilla tarkoitetaan luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä vähentäviä toimia, jotka lisäävät hyvinvointia.

- Resurssiviisaus auttaa ratkaisemaan kahta ihmiskunnan kannalta merkittävää tulevaisuuden haastetta: ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen niukkuutta. Ongelman laajuutta kuvaa esimerkiksi se, että ennusteiden mukaan jo 15 vuoden päästä tarvitsemme 30 prosenttia enemmän ruokaa kuin nyt, mutta ilmastonmuutoksen takia se joudutaan tuottamaan entistä vaikeammissa ja epävarmemmissa olosuhteissa”, Sitran vanhempi neuvonantaja Jukka Noponen sanoo.

Jyväskylä edelläkävijä

Jyväskylän kaupunki tekee parhaillaan yhteistyötä Sitran kanssa uusien resurssiviisaiden toimintatapojen löytämiseksi.

Hanke on herättänyt kiinnostusta myös muissa kaupungeissa. Sitran resurssiviisaiden kaupunkien yhteistyöverkoston työpajaan haki enemmän kaupunkeja kuin mukaan mahtui. Mukana työssä ovat Jyväskylän lisäksi Forssa, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Helsinki, Pori, Turku, Tampere ja Joensuu.

Yhteistyö näiden kymmenen suomalaiskaupungin kanssa resurssiviisaan kaupungin yhteistyö- ja toimintamallin jalkauttamiseksi alkoi Jyväskylässä tällä viikolla. Yhteistyön tuloksena Sitra pyrkii kokoamaan yhteen parhaita resurssiviisaita käytäntöjä ja työkaluja - ja levittämään niitä ympäri Suomea.

Resurssiviisaan asumisen pilottikohteet valittu Jyväskylässä

Idea 1,5 euron lounaista leviää vauhdilla ympäri Suomen

Jyväskylän kirjaston kirjat ilmaiseksi kotiovelle