Ruokamarkkinoiden epäreilut käytännöt halutaan nyt kuriin koko EU:ssa

Suomi kaipaa lisää kansallista soveltamisalaa Euroopan komission yrityksiin kitkeä epäterveitä kauppatapoja. Aikataulua EU-direktiivin voimaantulosta vielä tämän parlamenttikauden aikana pidetään liian optimistisena.

– Epäterveiden kauppatapojen kitkemiseksi tarvitaan toimenpiteitä, se on selvää. Direktiivi on oikea väline, mutta sen soveltamisala on liian kapea. Direktiivin tulisi kattaa myynti pieniltä yrityksiltä myös vähintään keskisuurille yrityksille, neuvotteleva virkamies Maija Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Euroopan komission huhtikuussa antama direktiiviesitys listaa jatkossa kielletyt, ruokaketjussa esiintyvät epäreilut kauppatavat. Samalla se antaa viranomaisille oikeuden sakottaa sääntöjen rikkomisesta.

Komission ehdotuksen mukaan valitukset epäreiluista kauppatavoista voisi tehdä nimettömänä ja viranomainen voisi puuttua toimintaan tarvittaessa määräämällä sakkoja. Nimettömänä tehtäviä valituksia vierastetaan Suomessa. Sakkomääräysten on pelätty romuttavan myös alan itsesäätelyn, jota varten perustettiin vuosi sitten kauppatapalautakunta. Elintarviketeollisuusliito ja Päivittäistavarakauppa rahoittavat lautakunnan toimintaa.

Tuottajan turvaksi

Suomessa on puhuttu paljon tuottajan asemasta ja kaupan vahvasta roolista hinnoittelussa. Kauppatavoilla tarkoitetaan tuottajan, elintarviketeollisuuden ja kaupan välisen elintarvikeketjun käytäntöjä.

Nyt tehdyn direktiiviesityksen ongelmana on pidetty sitä, että se jättää suuret tavarantoimittajat velvoitteen ulkopuolelle.

Parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) muistuttaa, etteivät epäreilut kauppatavat ole vain suomalainen vaan yleiseurooppalainen ilmiö.

– Alkutuottajan osa olisi saatava sellaiseksi, että voidaan puhua reilusta elintarvikeketjusta. Tarkkaa tietoa tuottajan osuudesta hinnasta on vaikea saada, sillä se voi vaihdella ruisleivän kolmesta prosentista lihan 30 prosenttiin, Katainen sanoo.

Katainen on valittu ALDE-ryhmän neuvottelijaksi EU-direktiiviin. Komission tavoitteena on, että direktiivi koskisi vain pilaantuvia elintarvikkeita. Jäsenmaissa on kuitenkin haluja laajentaa direktiivi myös viljoihin, kasveihin ja kukkiin.

Direktiiviesitys on jaettu kauppatapojen osalta kahteen osaan: neljään kokonaan kiellettyyn tapaan ja neljään tapaan, joita ei saisi esiintyä ilman, että niistä on mainittu sopimuksessa. Ostaja ei esimerkiksi saa enää tulevaisuudessa muuttaa yksipuolisesti tai takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja.

– Direktiivissä listatuissa asioissa ei ole mitään uutta. Kauppa on Suomessa jo vuosia sitoutunut hyviä kauppatapoja koskevaan, vapaaehtoiseen eurooppalaiseen toimitusketjualoitteeseen ja hyvien kauppatapojen noudattamiseen elintarvikeketjussa, asiantuntija Janne Koivisto Kaupan liitosta sanoo.

Johtaja Heli Tammivuori Elintarvikeliitosta muistuttaa kuitenkin unionin sisämarkkinoiden toimivuudesta.

– Suomesta viedään 1,5 miljardilla eurolla elintarvikkeita ulkomaille ja yli 60 prosenttia suuntautuu sisämarkkinoille. Euroopassa vastaan voi tulla vaikka minkälaista tapaa.

Yli 20 jäsenmaalla on kauppatavoista omaa lainsäädäntöä. Myös Suomessa elintarvikemarkkinalaki tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Laissa säädetään osittain samoista asioista kuin direktiivissä.

Reilut pelisäännöt elintarvikeketjulle

EU-direktiivin tavoitteena on ehkäistä epäreiluja kauppatapoja elintarvikeketjussa. Direktiivi asettaisi tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan väliselle kaupankäynnille reilut pelisäännöt.

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa ehdotuksensa epäterveiden kaupan käytäntöjen kieltämiseksi. Parlamentin maatalousvaliokunta keskusteli direktiivistä ensimmäistä kertaa toukokuun puolessa välissä.

Valiokuntakäsittelyn muutosehdotukset tulee tehdä heinäkuun puoleen väliin mennessä.

Komission mukaan kielletyiksi tavoiksi laskettaisiin muun muassa viivästyneet maksut pilaantuvista tuotteista, tilausten peruuttaminen viime hetkellä, yksipuoliset sopimusmuutokset ja tavarantoimittajan pakottaminen maksamaan tuotehävikistä.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .