Sähköjohtojen jemmaaminen maan alle etenee hitaasti

Varsinkin talvimyräkät ovat verkkoyhtiöille kauhistus.

Sähköjohtojen kaivaminen maan alle turvaan myrskyiltä ja lumelta etenee hitaasti. Suomen keskijänniteverkosta oli viime vuoden lopussa maakaapeloitu arviolta 19 prosenttia ja pienjänniteverkosta 42 prosenttia, kertoo Energiavirasto. Maakaapelointiaste on noussut noin prosenttiyksikön vuodessa.

Tavoitellut prosenttiosuudet ovat keskijänniteverkossa 47 ja pienjänniteverkossa 65 prosenttia vuoteen 2029 mennessä.

Nykyinen sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöt rakentamaan jakeluverkkonsa siten, että myrskyt tai lumi eivät asemakaava-alueella aiheuttaisi yli kuuden tunnin sähkökatkoja.

Varsinkin talvimyräkät ovat verkkoyhtiöille kauhistus. Haaste on erityisen kova yhtiöille, jotka toimivat hankalassa maastossa, mutta eivät ole kaapeloineet johtojaan menneinä vuosikymmeninä juuri lainkaan. Tällaisia yhtiöitä on varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Myös Energiavirastossa ollaan hyvin perillä yhtiöiden erilaisista lähtökohdista.

– Meille on tullut kolme hakemusta siirtymäajan pidentämiseksi, kertoo johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta.