SDP lupaa lähes miljardi euroa eläkeköyhyyden vähentämiseen – puolue julkisti eläkepoliittisen ohjelmansa

SDP pitää edelleen kiinni puheenjohtaja Antti Rinteen vappuna lupaamasta sadan euron korotuksesta kaikkiin alle 1  400 euron eläkkeisiin ensi hallituskauden aikana. Eläkkeiden tasoa nostettaisiin Rinteen mukaan kerrallaan noin 25–30 euroa nettona.

–  Jos talouskehitys jatkuu tämän kaltaisena ja SDP on hallituksessa, me ajamme sitä, että sata euroa nettona tulee ensi vaalikaudella kaikkiin alle 1  400 euron kansaneläkkeisiin, takuueläkkeisiin ja työeläkkeisiin, Rinne sanoi SDP:n tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Keskiviikkona julkistamassaan eläkepoliittisessa ohjelmassaan SDP esittää noin 200 miljoonaa euroa maksavia lisätoimia jo aiemmin ehdottamansa noin 700 miljoonan euron eläkepaketin – johon vappusatanen kuuluu – päälle.

Rinne huolissaan kestävyysvajeesta

Lisätoimiin kuuluisi esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajakäynnin tekeminen maksuttomaksi. Hintalappu olisi noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi puolue säätäisi muun muassa palveluasumisen asiakasmaksuja siten, että ne voisivat olla yksin asuvilla enintään 85 prosenttia kuukausittaisista nettotuloista kuitenkin niin, että vähimmäiskäyttövaraksi jäisi 160 euroa kuukaudessa, kun se nyt on 107 euroa.

SDP yhdistäisi myös asiakasmaksujen sekä lääke- ja matkakustannusten maksukatot ja laskisi yhteisen maksukaton kohtuulliselle tasolle.

Puolue selvittäisi tarkemmin Sitran aiemmin esittelemää mallia, jossa kotitalousvähennys olisi pienituloisille suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä.

–  Olen aika huolestunut valtiovarainministeriön arviosta, jonka mukaan kestävyysvaje on edelleen 9,7 miljardia euroa, vaikka neljä miljardia euroa on leikattu ihmisten hyvinvoinnista ja toimeentulosta tämän vaalikauden aikana. Yhteiskunta, jossa kestävyysvajetta paikataan pitkälle tulevaisuuteen vain leikkaamalla palveluista tai etuuksista on kestämätön hyvinvointivaltion näkökulmasta. Sen takia tarvitsemme konkreettisia toimia, joilla ihmisten toimintakykyä saadaan ylläpidettyä ja toimeentulotasoa parannettua, Rinne sanoi.

Pienituloisia 13 prosenttia eläkeläisistä

Eläkeläisistä 174  000 eli lähes 13 prosenttia on pienituloisia. Eläketurvakeskuksen tämän vuoden kesällä julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan lähes kymmenen prosenttia kaikista eläkeläisistä kokee vakavia toimeentulo-ongelmia ja noin puolet tavanomaisten menojen kattamisessa jonkin asteisia vaikeuksia. Kolmasosa sanoo, että heille ei jää rahaa välttämättömien menojen jälkeen. Näin siitä huolimatta, että keskiarvojen mukainen eläkkeiden kehitys on viimeisen 20 vuoden aikana ollut myönteistä.

–  Jatkossa tulee selvittää tarkemmin pienituloisten ihmisten kulutuksen painottumista ja siitä seuraavia tarpeita kuluttajahinta- ja kansaneläkeindeksien kehittämiseen, jotta ne vastaavat paremmin pienituloisten ihmisten keskimääräistä kulutusta, SDP esittää toimenpideohjelmassaan, jossa on kaikkiaan 15 kohtaa eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi.

Rinteen mukaan eläkkeiden taso, yhteiskunnalliset maksut ja verotus ovat elementit, joiden kautta sosialidemokraatit pyrkivät poistamaan eläkeläisten köyhyyttä.