SDP vaatii metsähallituslakia uudelle valiokuntakierrokselle: "Suhmurointi huolestuttaa"

Helsingin Sanomat kertoi tänään lakiin esitettävän uusia, merkittäviä muutoksia.

Kiisteltyyn metsähallituslakiin tänään esitellyt lisäykset ja muutokset ovat oppositiopuolue SDP:n mukaan menneet liian pitkälle.

SDP:n mukaan muutokset ovat niin mittavia, että lakiesitys täytyy käyttää sisältönsä puolesta uudestaan niissä valiokunnissa, jotka ovat asiasta antaneet lausuntonsa.

Perustuslakivaliokunta puolestaan saisi selvittää asian muodollista puolta, SDP:n kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Riitta Myller sanoo.

– Tällainen suhmurointi on todella huolestuttavaa. Huolestuttaa, miten lakia säädetään, Myller sanoo.

– Perustuslakivaliokunnan kantaa tarvitaan nyt siihen, voiko tällä tavalla eduskunnassa mennä eteenpäin.

Helsingin Sanomat kertoi tänään maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustalaisten kansanedustajien esittävän lakiin merkittäviä muutoksia ja joitain aivan uusia piirteitä.

Mahdolliset muutokset, jos maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ne hyväksyy, tulisivat lakiin aivan viime metreillä. Eduskunnan käsittelyyn lakipaketti tuli joulukuussa, ja valiokunnat ovat ehtineet lausuntonsa hallituksen alkuperäiseen esitykseen.

Helsingin sanomien mukaan nyt esiin tuodut muutokset muuttaisivat Metsähallituksen Luontopalveluiden johtamista merkittävästi ja supistaisivat yksikön toimialaa.

Luontopalvelut vastaa Suomen luonnonsuojelualueista, valtion tuottamista retkeilypalveluista ja useiden uhanalaisten lajien, esimerkiksi saimaannorpan, suojelusta.

Muutosten jälkeen Luontopalvelut ei toimisi enää Metsähallituksessa ympäristöministeriön vastuualueella, vaan se siirtyisi suoraan maa- ja metsätalousministeriön nimittämän Metsähallituksen oman hallituksen alle. Myös luonnonsuojelualueiden maanhallinta muuttuisi. Jatkossa maita hallitsisi maa- ja metsätalousministeriö, ei ympäristöministeriö, ja luonnonsuojelualueille mahdollistettaisiin sanamuodon muutoksella liiketaloudellinen käyttö, Helsingin Sanomat kertoo.

SDP:n Myllerin mukaan Luontopalveluita haluttiin aiemmin heikentää sumuverhon suojassa, mutta nyt rajaukset tehdään täysin avoimesti.

Myller viittaa metsähallituslain esitettyyn kolmanteen tase-erään. Kun Metsähallituksen omaisuus on nyt jaettu luonnonsuojelun taseeseen ja liiketaloudellisen hyödyntämisen piirissä olevaan taseeseen, niin uudessa kolmannessa taseessa olisi luonnonvaraisia ja arvokkaita luontoalueita, jotka eivät olisi kummankaan aiemman taseen piirissä.

Arvostelijoiden mukaan kolmas tase avaisi kaupalliselle hyödyntämiselle alueita, jotka nyt ovat esimerkiksi retkeily- ja virkistyskäytössä, tai alueita, joilla on paikallisesti suurta arvoa luonnontilaisina. Kun lakiesityksessä nykyinen Metsähallitus pilkottaisiin hallinnolliseen osaan ja liiketaloudellisin periaattein toimiviin yhtiöihin, heikkenisivät myös kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten luonto-omaisuutta käytetään, arvostelijat sanovat.

– Rehellisesti sanottuna olen joutunut kysymään, miksi tällaista muutosta tehdään, Myller sanoo.

– Metsähallituksen mailla on nytkin voitu sovittaa yhteen luonnon, retkeilyn ja liiketalouden intressit.

SDP:n mukaan hallituksen esitys ei takaa retkeily-, virkistys ja luontoarvojen säilymistä.

Hallitus on perustellut uutta metsähallituslakia EU-lainsäädännöstä johtuvalla pakolla yhtiöittää Metsähallitus.

Metsähallituslakia ja Metsähallituksen yhtiöittämistä vastustavaan adressin oli torstai-iltapäivään mennessä kertynyt yli 82 000 allekirjoitusta.