SS: Nuorten tekemät rikokset kääntyneet kyselyn perusteella laskuun

Muutos näkyy esimerkiksi väkivalta- ja omaisuusrikoksissa.

Tänä vuonna tehdyn nuorisorikoskyselyn perusteella näyttäisi siltä, että nuorten tekemät rikokset ovat kääntyneet laskuun. Asiasta uutisoivan Savon Sanomien mukaan muutos näkyy esimerkiksi väkivalta- ja omaisuusrikoksissa sekä myös vakavassa fyysisessä kiusaamisessa.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin nuorisorikollisuuskyselyyn vastasi reilut 6 000 nuorta. Vastaajat olivat ysiluokan oppilaita eli 15-16-vuotiaita. Vastaava kysely on tehty vuodesta 1995 asti yhteensä kahdeksan kertaa.

Lehti kertoo, että nuorten väkivaltarikosten lasku on uusi ilmiö, vaikkakin jo aiemmin nuorten tekemät omaisuusrikokset kuten esimerkiksi vahingonteot ovat olleet pääosin laskussa. Vielä edellisessä kyselyssä vuonna 2012 nuorten rikollisuus oli ennallaan.