Sateet toivat lisähaasteita Talvivaaran vesienhallintaan

Leuto sää on tuonut isoja ongelmia Talvivaaran vesienhallintaan, tiedottaa Kainuun ely-keskus. Kaivoksella ei silti ole hallitsematonta vuotoriskiä.

Ely-keskus vaatii yhtiöltä suunnitelmaa vesienhallinnasta. Talvivaara puolestaan kertoo, että se on varautunut erilaisiin tilanteisiin.

Esimerkiksi Kortelammen padon riskitaso on noussut, mutta yhtiön mukaan veden nousu on tasoittunut.

Lisäksi keskus kehottaa Talvivaaraa lopettamaan joulukuussa aloitetun metallitehtaan paluuliuoksen pumppaamisen Kuusilammen avolouhokseen. Kuusilammen vedenpinta ei saisi nousta liikaa, ettei metallipitoinen vesi joudu ympäristöön.

Talvivaaralle kyseessä on varotoimi, jota ely-keskus pitää ympäristöluvan vastaisena. Yhtiö kertoo vähentäneensä pumppausta ja lopettavansa sen kokonaan todennäköisesti loppiaisena. Yhtiö aikoo myös puhdistaa louhoksen vedet.