Selvitys: Syöpäkirurgia ja tekonivelleikkaukset keskitettävä suuriin yksiköihin

Syöpäkirurgian osaaminen on koottava nykyistä isompiin yksiköihin, esittää sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys.

Syöpäkirurgian osaaminen on koottava nykyistä isompiin yksiköihin, esittää sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys.

Vaativa syöpäkirurgia ja harvoin tehtävät syöpäleikkaukset olisi selvityksen mukaan keskitettävä yliopistosairaaloihin sekä laajan päivystyksen keskussairaaloihin.

Tavallisiin keskussairaaloihin jäisi edelleen paljon tehtäviä syöpäleikkauksia, kuten paksunsuolen syöpien, urologisten syöpien ja rintasyöpien leikkauksia.

Selvityshenkilöt odottavat, että syöpäkirurgia voidaan keskittää lähivuosina alle 20 sairaalaan, kun viime vuosina sairaaloita on ollut 30–40.

Myös tekonivelleikkaukset halutaan keskittää

Selvityksen mukaan myös ortopedian ja traumatologian leikkauksia pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin. Esimerkiksi tekonivelkirurgiaa tekeviltä yksiköiltä vaadittaisiin, että ne tekevät vähintään 600 lonkan ja polven tekonivelleikkausta vuosittain.

Ministeriön mukaan suunniteltujen uudistuksien tavoitteena on muun muassa keskittää osaamista niin, että potilasturvallisuus paranisi.

Selvityshenkilöt luovuttivat raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.) tänään.