Selvitys: Taloyhtiöiden hallinto kallistunut, riidat lisääntyneet

Isännöinnin hinnoissa on edelleen selvää nousupainetta.

Taloyhtiön osakkaat maksavat yhä enemmän taloyhtiön hallinnosta, selviää Isännöintiliiton teettämästä selvityksestä. Selvityksen mukaan hallintokulut kasvoivat 38 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2015. Eniten ovat kasvaneet pankkikulut (+165 prosenttia) ja asiantuntijapalkkiot (+156 prosenttia). Asiantuntijapalkkiot koostuvat pääasiassa juristien käyttämisestä, mikä viittaa riitojen kasvuun taloyhtiöissä. Hallintokulut ovat noin 15 prosenttia kiinteistön hoitokuluista.

Isännöinnin osuus hallintokuluista on 82 prosenttia. Osuus on laskenut kuuden vuoden aikana kuusi prosenttiyksikköä, vaikka samaan aikaan palvelut ovat lisääntyneet. Isännöinnin työmäärä on kasvanut, koska lakisääteisiä velvoitteita on tullut lisää, asukkaat kaipaavat yhä parempia palveluita ja taloyhtiöiden korjaustarve lisää isännöinnin tarvetta. Viime vuoden aikana isännöitsijöiden työmäärä on lisääntynyt lähes kymmenellä prosentilla.

– Näyttää siltä, että isännöinnin työmäärä ja vastuu ovat lisääntyneet merkittävästi enemmän kuin hallintokulujen nousu osoittaa. Työmäärä jatkaa kasvuaan vähintään samaa vauhtia myös ensi vuonna, joten isännöinnin hinnoissa on merkittävää nousupainetta, sanoo tiedotteessa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Isännöintiliitto tilasi lokakuussa hallintokuluselvityksen tilintarkastus- ja neuvontapalveluja tarjoavalta BDO:lta. Mukana on 83 taloyhtiötä 42 isännöintiyrityksestä. Lisäksi Isännöintiliitto selvitti syyskuussa alan työmäärän kehitystä edellisten ja tulevien 12 kuukauden aikana. Kyselyyn vastasi 243 isännöinnin ammattilaista.