Selvityshenkilöt: Kela ja työterveyshuolto osaksi sote-uudistusta

Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää nykyistä selvempää valtion ohjausta, katsovat sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt.

Maanantaina julkistetussa selvityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysministeriöön perustettaisiin kansallinen strateginen sote-yksikkö, joka yhdessä muiden toimijoiden kanssa määrittäisi riittävät ja yhdenvertaiset sote-palvelut.

Kansallinen sote-yksikkö vastaisi myös voimavarojen jakoperusteista.

Selvityshenkilöt ehdottavat myös, että Kela ja työterveyshuolto otetaan osaksi sote-uudistusta. Se tarkoittaa, että esimerkiksi Kelan lääkekustannukset tulisivat osaksi itsehallintoalueen budjettia, jolloin terveydenhuoltoa voitaisiin kannustaa potilaiden lääkkeettömiin hoitoihin.

Selvityshenkilöiden raporttia on määrä hyödyntää sote-uudistuksen valmistelussa.