Selvitysmies: Opintoraha korkeakouluissa 250 euroon kuukaudessa

Opiskelijajärjestöjen mukaan säästöillä katkotaan tulevaisuudelta siivet.

Opintotuen selvitysmies, professori Roope Uusitalo ehdottaa, että korkeakouluopiskelijoiden opintoraha pienennettäisiin samalle tasolle kuin toisen asteen opiskelijoilla. Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha putoaisi näin 250 euroon kuukaudessa.

Nykyisin opintoraha on 303 euroa, jos opinnot ovat alkaneet ennen 1. elokuuta 2014. Sen jälkeen aloittaneilla opintoraha on 337 euroa.

Vastapainoksi Uusitalo esittää opintolainojen valtiontakausta nostettavaksi siten, että opintorahan, asumislisän ja opintolainan yhteenlaskettu summa nousisi 1 100 euroon kuukaudessa. Tästä opintolainan osuus olisi 650 euroa kuukaudessa.

Esitykseen sisältyy myös opintotuen rajoittaminen niin, että tavallisimpien 300 opintopisteen yliopistotutkintojen opintotukea voisi saada 45 kuukauden ajan.

Opintorahan leikkaus liittyy hallitusohjelmaan, jonka mukaan opintotuesta leikataan 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena ovat 150 miljoonan euron säästöt.

Hallitus käsittelee opintotuen uudistamista tämän kuun aikana. 

Opiskelijajärjestöt: Esitetyt leikkauset kohtuuttomia

Opiskelijajärjestöt pitävät opintotukeen esitettyjä leikkauksia kohtuuttoman suurina. Nuoret opiskelijat ovat jo nyt syvästi pienituloinen väestöryhmä, ja esitys laskisi opiskelijalle käteen jäävän sosiaaliturvan tasoa lähes sadalla eurolla kuukaudessa, toteavat Suomen opiskelijakuntien liitto Samok ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL yhteisessä kannanotossaan.

Opiskelijajärjestöt ovat huolissaan myös siitä, että opintotuen lainapainotteisuuden lisääminen lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja vähentää köyhimpien perheiden lasten hakeutumista korkeakoulutukseen.

– Jo nykyisellään köyhimpien perheiden lapset hakeutuvat opiskelemaan lyhyempiin tutkinto-ohjelmiin lähelle kotipaikkakuntaa ja välttävät lainan ottoa merkittävästi enemmän kuin sellaiset opiskelijat, joiden sosioekonominen tausta on keskivertoa korkeampi, painottaa SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen tiedotteessa.

Järjestöjen mukaan hallitus tuntuu hylänneen ajatuksen siitä, että osaamiseen ja koulutukseen panostaminen ovat avaimia vauraampaan ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Kyse ei ole pelkästään rahasta, kyse on arvovalinnoista, ne muistuttavat.

Oppositio raivostui opintotuen heikennyksestä: "Todella kylmääviä esityksiä"