Sosiaali- ja terveysvaliokunta avasi sote-ehdotustaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on avannut ehdotustaan uudeksi yksiportaiseksi sote-malliksi. Ehdotus on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Uudessa mallissa 19 kuntayhtymällä olisi palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu.

Jokaisen kuntayhtymän tulisi kuulua yhteistyöalueeseen, joita voi verrata jossain määrin nykyisiin erikoisairaanhoidon erityisvastuualueisiin eli niin sanottuihin erva-alueisiin. Alueiden muodostaminen tapahtuu kuntalähtöisesti. Kunnan edustajien äänimäärä yhtymävaltuustossa perustuisi asukaslukuun.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää tasauskaton alentamista

Sote-esitys: Kunnilla yhä päävastuu rahoituksesta