Sosiaalialan ammateista luvanvaraisia

Sosiaalialan ammattien harjoittamisesta on tulossa luvanvaraista. Sosiaalityöntekijän, sosionomin tai geronomin titteliä saavat ensi vuoden elokuusta lähtien käyttää vain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksymät ammattilaiset.

Laillistettujen ammattilaisten tiedot tulevat samalla julkiseen rekisteriin. Jatkossa kenellä tahansa on mahdollisuus tarkistaa, onko jollakin tietyllä sosiaalialalla työskentelevällä henkilöllä Valviran myöntämä lupa. Vastaava rekisteri on aiemmin ollut käytössä terveydenhuollon puolella.

Uuden käytännön avulla pyritään ehkäisemään väärinkäytöksiä ja virheellistä toimintaa sosiaalialalla. Valvira on viime aikoina saanut suuren määrän kanteluja sosiaalialan työntekijöiden toiminnasta.