Sote-ministereiden salkkujakoa halutaan uusia

Ministerien mukaan nykyinen salkkujako ei vastaa maailman muutosta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) toivovat, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ministerin salkkujakoa järkevöitettäisiin.

Tällä hetkellä salkkujako menee karkeasti niin, että Saarikon vastuualueeseen kuuluvat palvelut ja Mattilan salkkuun taas etuusasiat.

Molempien ministereiden mielestä jako aiheuttaa usein epäselvyyttä.

– Selvää on, että ministereiden nykyinen jako ei noudattele maailman muutosta. Havaitsen useita sellaisia aihekokonaisuuksia, joissa on vaikea tunnistaa, missä kulkee sosiaaliturvan ja palveluiden välinen raja, Saarikko sanoo.

Mattila kertoo, että myös esimerkiksi kansalaisten ja median on vaikea ymmärtää, mitä kullekin ministerille milloinkin kuuluu.

– Näen samoin, että ajan saatossa tätä jakoa voisi rationaalisesti miettiä, Mattila toteaa.

Saarikko pyytänyt esitystä

Saarikko kertoo, että hän on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalaa valmistelemaan uuden esityksen salkkujaosta, joka perustuisi ilmiöpohjaiseen tunnistamisen ja sosiaaliturvan kokonaisuuteen.

Uusi esitys ei vaikuttaisi nyt istuvan hallituksen salkkujakoon, vaan olisi yksi vaihtoehto seuraavalle hallitukselle.

– Se on kulloisenkin hallituksen oma asia, miten sitä esitystä käyttää, mutta oma kokemuspohjainen kuvani tästä on, että meillä muodostuu tällä hetkellä vääriä rajamuureja, Saarikko sanoo.

Salkkujako pirstaleinen

Salkkujaon pirstaleisuus näkyy monessa etuudessa ja palvelussa. Esimerkiksi viimesijainen tuki, kuten toimeentulotuki on perinteisesti ollut perhe- ja peruspalveluministerillä, Kela-etuudet taas sosiaali- ja terveysministerillä. Nyt perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin kuitenkin Kelan vastuulle. Niin ikään Kelan myöntämä opintotuki taas on Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon vastuulla.

– Toinen esimerkki ovat lääkkeet. Ne on hallinnollisesti ajateltu osaksi sosiaali- ja terveysministerin salkkua, joka vastaa Kela-asioista. Minusta taas se on hirveän tärkeä osa palvelujärjestelmää, mistä ja miten ihminen saa lääkkeitä, Saarikko sanoo.

Salkkujaon lähdettävä ilmiöiden tunnistamisesta

Saarikko toivoo, että politiikan salkkujako lähtisi ennemminkin ilmiöiden tunnistamisesta.

– Esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisy olisi oma temaattinen kokonaisuutensa, eikä palasena siellä täällä.

Saarikko kiittää, että nykyhallitus on koonnut jo joitakin ministeriryhmiä miettimään ratkaisuja jo nyt yli hallinnon alojen. Näin tapahtui esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden nujertamisessa kansliapäällikköjen johdolla, ja ministereillä on oma pysyvä ryhmänsä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asioille. Tämän tapaisen kehityksen ja hallinnonalojen ylittämisen hän toivoisi näkyvän myös salkkujaossa.

Näin salkut on jaettu

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastolle ja hyvinvointi- ja palveluosastolle kuuluvat asiat, lukuun ottamatta valmiusasioiden koordinointia sekä rahapelitoiminnasta saatujen tuottojen jakamista koskevia asioita sekä lääkehuoltoa kuitenkin siten, että Kansallista lääkekehityskeskusta koskevat asiat kuuluvat hänelle. Lisäksi hän käsittelee tasa-arvoasiat sekä työterveyshuoltoa, lomitusta, asumistukea, sotilasavustuksia, lapsilisiä, kotihoidon tukea, sotilasvammakorvauksia, sotainvalidien palveluja, veteraanien kuntoutusta ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa koskevat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeri Mattila käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko joka päivä 15 eur. / 3 kk kestotilauksena

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .