Sotilaan perhe ei saa lentää ilmaiseksi armeijan koneella – Verottaja voitti kiistan Ilmavoimien edusta

Ilmavoimat on hävinnyt Helsingin hallinto-oikeudessa Verohallintoa vastaan nostamansa jutun. Ilmavoimat valitti hallinto-oikeuteen verottajan ennakkopäätöksestä, jonka mukaan vapaa-ajan matkustus Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskoneilla on veronalaista tuloa Puolustusvoimien henkilökunnalle ja heidän läheisilleen.

Hallinto-oikeus vahvisti verottajan näkemyksen toteamalla, että Ilmavoimien käytäntö on katsottava veronalaiseksi tuloksi sekä ennakkoperintälain tarkoittamaksi palkaksi, josta Puolustusvoimien on toimitettava ennakonpidätys.

Ilmavoimat on valittanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Näin ollen Helsingin hallinto-oikeuden päätös ei saanut lainvoimaa.

– Päätökseemme menee vielä joitakin kuukausia, koska asian kuulemiset ovat kesken, eikä istuntoakaan ole pidetty, tietopalvelupäällikkö Satu-Maarit Tarkkanen KHO:sta totesi torstaina.

Ilmavoimien tulkinnan mukaan verotettavaa etuutta ei synny, koska kyseinen matkustaminen on satunnaista ja sen saamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Käytännössä Ilmavoimien koneiden kyytiin on päässyt vain, jos koneessa on ollut tilaa. Lennosta ei ole peritty maksua.

Ilmavoimat keskeytti verottajan tulkinnan kohteena olleen vapaa-ajan matkustamisen heti verottajan ennakkopäätöksen jälkeen. Jos KHO ei muuta hallinto-oikeuden ratkaisua, joutunevat lentoedusta hyötyneet maksamaan jälkiveroja.

Ilmavoimat valitti verottajan tulkitsemasta matkaverosta

Lentoedun verokohtelu selvitetään

AL: Kenraalien perheenjäseniä lentänyt ilmaiseksi armeijan koneilla