Sotilasvirat suomalaisille - nykyiset kaksoiskansalaiset saavat jatkaa

Lakiesitys lähtee pian lausuntokierrokselle.

Nykyisin sotilaana työskentelevät kaksoiskansalaiset saavat jatkaa virassaan, vaikka eduskunta hyväksyisi lain, jolla sotilasvirat rajataan pääosin vain Suomen kansalaisille.

– Taannehtivaa lakia ei valmistella. Se olisi kohtuutonta nykyisissä sotilasviroissa toimivia kaksoiskansalaisia kohtaan. Uusi laki, jos eduskunta sen hyväksyy, tulee koskemaan vain tulevia opiskelijavalintoja sekä sotilasvirkaan nimittämisiä, vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala puolustusministeriöstä totesi Keskisuomalaiselle torstaina.

Puolustusvoimat työllistää noin 12 000 henkilöä, joista noin 8 000 on sotilaita. Herralan mukaan puolustusministeriössä tai Pääesikunnassa ei tiedetä, kuinka monella sotilaalla on kaksoiskansalaisuus.

– Tarkka tieto puuttuu, koska sotilaiden kaksoiskansalaisuutta ei tilastoida. Itse tiedän joitakin sotilaita, joilla on kaksoiskansalaisuus, mutta tarkempi kokonaisuuden arvioiminen mahdotonta, Herrala sanoi.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) totesi blogissaan talvella, että Puolustusvoimien palveluksessa on "useita kaksoiskansalaisia." Niinistön mukaan esimerkiksi viime syksyn kadettikurssilta valmistui upseeriksi kaksi kaksoiskansalaista.

Lainvalmistelu loppusuoralla

Herralan mukaan lainvalmistelu kaksoiskansalaisuudesta ja sotilasviroista on loppusuoralla. Lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle näillä näkymin kesäkuun aikana.

Eduskunta päättä asiasta syksyllä, ja laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Uutta lakia valmistellaan "vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia." Kaksoiskansalaisten sotilasvirkakielto ei olisi kaiken kattava, sillä kansalaisuusvaatimuksesta voitaisiin tarvittaessa myöntää erivapaus.

– Säädösteknisesti kyse ei ole isosta asiasta. Perustuslain yhdenvertaisuuspykälän vuoksi lain perustelut ovat normaalia laajemmat, Herrala sanoo.

Peruslaissa todetaan, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.