Sukupuolten tasa-arvo entistäkin vahvemmin kehitysyhteistyön kärjeksi, toimikunta linjaa

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tulisi näkyä entistä vahvemmin Suomen kehitysyhteistyössä ja -politiikassa, toteaa Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) raportissaan. Toimikunnan mielestä sukupuolten tasa-arvon tulee olla merkittävä osa tai pääasiallinen tavoite 85 prosentissa kaikista uusista ohjelmista vuoteen 2020 mennessä. Kyseinen tavoite kuuluu EU:n tasa-arvoa edistävään toimintasuunnitelmaan.

Toimikunnan mukaan Suomi on toiminut aktiivisesti esimerkiksi naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä oikeuksien puolesta. Näitä teemoja ja naisten taloudellisen aseman vahvistamista tulisi edelleen jatkaa, KPT linjaa.

KPT muistuttaa kehitysyhteistyövarojen leikkauksista kuluvalla hallituskaudella ja esittää, että kehitysavun määrä nostettaisiin 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.