Suomalaisen esikuva ei ole ainakaan poliitikko

Suomalaisten suurimmat esikuvat työn tekemiselle ovat joko oma isä tai äiti, kertoo Suomalaisten Työn Liiton tilaama Avainlippu-tutkimus.

Tutkimuksen mukaan isä on esikuva hieman vajaalle kolmannekselle vastaajista ja äiti vajaalle neljännekselle.

Suurin osa vastaajista, 35 prosenttia, ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan esikuvia.

Viihdealalla ja politiikassa menestyneet mainitsee esikuvakseen vain yhteensä kolme prosenttia vastaajista.

Tutkimuksessa kysyttiin myös suomalaisten mielipiteitä kesätöiden aloitusiästä. 15-vuotiaiden työskentelyä kannatti lähes puolet, eli 45 prosenttia. Yli neljäsosa vastaajista, 27 prosenttia, katsoi kuitenkin nuorten olevan valmiita töihin jo 13–14-vuotiaina. Erityisesti Keski-Suomessa sekä lapsiperheissä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia, kannatettiin muita vastaavia ryhmiä enemmän kesätöiden aloittamista jo tuolloin.

Kesätöiden aloittamisen 17 ikävuoteen jättäisi neljä prosenttia vastaajista.

Kopla Helsingin tekemä kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa, ja siihen vastasi noin tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista.