Suomalaiset luottavat myös tuntemattomiin –  Slovakiassa ja Kreikassa epäluuloisimmat

Suomalaiset luottavat maanmiehiinsä ja -naisiinsa harvinaisen paljon. EU:n erityisbarometrin mukaan Suomessa luottamus oman maan kansalaisiin on korkeinta Euroopassa.

Suomalaisista 85 prosenttia luottaa muihin suomalaisiin. Seuraaviksi korkeimmat luvut ovat Tanskassa, Ruotsissa, Irlannissa ja Hollannissa. Häntäpään maista esimerkiksi Slovakiassa luottamusprosentti on vain 23 ja Kreikassa sekä Kyproksella 24.

Oikeudenmukaisuutta, epätasa-arvoa ja sukupolvien välistä liikkuvuutta koskevaan barometriin haastateltiin EU-maissa 28  000:ta ihmistä ja Suomessa runsasta tuhatta.

–  Kyllähän Suomen tulokset kertovat siitä, että meillä myös tuntemattomiin luotetaan. Ihmiset ajattelevat, että vieraskaan ihminen ei tietoisesti pyri tuottamaan heille harmia, kuvailee Antti Kouvo, joka johtaa Itä-Suomen yliopiston sosiaaliseen hyvinvointiin keskittyvää KWRC-tutkimuskeskusta.

Luottamukseen vaikuttavat yksilölliset tekijät, mutta taustalla on myös kulttuurisia ja yhteiskunnallisia syitä. Osa tutkijoista esimerkiksi painottaa kansalaisaktiivisuutta.

Kouvon mukaan vielä merkittävämpi syy luottamuksen ilmapiirille ovat reiluiksi koetut julkiset instituutiot. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeuslaitos, terveys- ja hyvinvointipalvelut ja poliisi, joihin niin ikään luotetaan Suomessa paljon.

Huono-osaisuus nakertaa luottamusta

Barometrissa kysyttiin vastausta seuraavaan väitteeseen: yleisesti ottaen useimpiin ihmisiin maassamme voi luottaa. Vaihtoehtoina olivat: voimakkaasti samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä, voimakkaasti eri mieltä, ei mielipidettä, en tiedä.

Tulosten mukaan EU-maiden kansalaisista lähes puolet luottaa muihin ihmisiin. Miehet ovat luottavaisempia kuin naiset. Miehistä puolet luottaa muihin, kun naisilla luku on 45 prosenttia.

Luottavaisuutta lisää taloudellinen hyvinvointi. Mitä vähemmän ihmisellä on vaikeuksia maksaa laskujaan ja mitä varakkaammaksi hän kuvaa asuinaluettaan, sitä luottavaisempi hän on.

Luottamusta lisää myös se, jos ihminen ajattelee, että elämä kohtelee häntä oikeudenmukaisesti. Näin moni kokee esimerkiksi Irlannissa. Vastakkainen esimerkki on Kreikka, jossa monilla on epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Luottamusta nakertavat myös huono terveys ja tunne siitä, ettei ole onnellinen.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.