Suomalaiset luottavat veroaleen kasvun veturina

Suomalaisista puolet pitää joko tulo- tai yritysverojen alentamista tehokkaimpana keinona talouden kasvuun saamiseksi.

Tämä käy ilmi Verkkouutisten ja Nykypäivän TNS Gallupilla teettämästä kyselystä, johon haastateltiin noin tuhat suomalaista.

Kyselyssä vastaajat saivat valita kolmesta vaihtoehdosta, joilla Suomen talous saataisiin kasvuun. Yritys- ja tuloverojen alentamisen lisäksi vaihtoehtona oli julkisten investointien lisääminen.

Vastaajista kolmasosa piti tehokkaimpana keinona julkisten investointien lisäämistä. Hieman alle kolmannes asetti etusijalle yritysverojen alentamisen ja runsas viidennes tuloverojen alentamisen.

Kysely tehtiin puhelinhaastatteluna helmikuun lopulta huhtikuun alkuun ulottuvalla ajanjaksolla, ja haastateltavat edustivat 15–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.