Suomen Yrittäjien kampanja ei vaikuttanut Yleisen työttömyyskassan jäsenmäärään mitenkään – kassan omalla markkinoinnilla isompi merkitys kuin työmarkkinariidoilla

Yleinen työllisyyskassa: Työllisyysasteen kohenemista selittää enemmän työttömien työllistyminen kuin irtisanomisten vähentyminen.

Hallituksen ja ammattiliittojen väliset ristiriidat eivät juuri ole näkyneet Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmäärissä. YTK on kaikkien alojen työntekijöille tarkoitettu ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksaja.

YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund kertoo, että jäsenmäärän kehityskäyrässä näkyy "jonkinlaista värinää" alkuvuoden aktiivimallikeskustelun ja syksyn lakkoilun kohdalla. Vaikutukset ovat kuitenkin hyvin pieniä, merkittävästi pienempiä kuin jäsenmäärän lisäys YTK:n oman markkinointikampanjan aikaan.

– Pystymme siis itse vaikuttamaan jäsenmäärään enemmän kuin mitä työmarkkinoiden tapahtumat vaikuttavat.

Suomen Yrittäjien YTK-jäsenmaksujen maksamiskampanjan vaikutusta ei Eklundin mukaan näkynyt lainkaan.

Useimpien työttömyyskassojen jäsenmäärä pieneni viime vuonna, mutta YTK:n ja muutaman muun kasvoi. Kasvu on tänä vuonna jopa reipastunut.

– Meille on koko tämän vuoden tullut uusia jäsenhakemuksia keskimäärin yli tuhat viikossa, Eklund kertoo.

Työllisyystilanteen parantuminen näkyy YTK:n tehtävissä selvästi. Ensimmäisten hakemusten määrä laski tämän vuoden tammi-syyskuussa kolme prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jatkohakemusten määrä laski 14 prosenttia.

– Työllisyysasteen kohentuminen johtuu siis enemmän siitä, että työttömänä olleet ihmiset ovat työllistyneet kuin siitä, että työttömyysjaksoja alkaisi vähemmän, sanoo Petja Eklund.

Yhä isompi osa YTK:n jäsenistä myös tekee osa-aikatyötä. Tämä näkyy sovitellun työttömyysturvan hakemusten määrässä, missä on nousua peräti 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Tähän vaikuttaa varmaankin esimerkiksi kauppojen aukiolon vapautuminen. Nyt on siis viimevuotista enemmän osa-aikaisia työpaikkoja, joihin ihmiset työllistyvät, sanoo Eklund.

Hän ei sen sijaan usko, että osa-aikatyön yleistyminen johtuisi hallituksen aktiivimallista. Aktiivimallin vaikutusten arvioiminen on hänen mukaansa vielä liian aikaista, mutta tällä hetkellä hänestä näyttää, ettei vaikutus ole kovin suuri.

YTK:n jäseninä on varsin kattavasti eri alojen työntekijöitä, joten muutokset sen jäsenten työttömyydessä heijastavat melko hyvin koko yhteiskuntaa.

Toimitusjohtaja Sanna Alamäen mukaan aliedustettuina ovat kuitenkin julkisen alan ja sote-alan työntekijät.

– Siksi työttömyysaste on meillä ollut koko ajan hieman korkeampi kuin työttömyystilastoissa.

YTK:n tämän vuoden jäsenmääräksi ennakoidaan lopulta noin 410 000:ta.

Tällä hetkellä jäseniä on yli 414 000, mutta lopullinen jäsenmäärä riippuu siitä, miten moni vielä eroaa. Sanna Alamäen mukaan eläköityjät eroavat kassasta tyypillisesti juuri loppuvuodesta.

YTK tavoittelee erityisesti niitä työntekijöitä, jotka eivät vielä kuulu mihinkään kassaan. Heitä on YTK:n arvion mukaan noin 400 000, mikä on työvoiman ja kassoihin kuuluvien välinen erotus.

Petja Eklund arvioi, että palkansaajakassan jäsenyydestä hyötyisi ehkä 200 000. Loput ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai yrittäjiä.

"Loimaan kassa" on suurin

Työttömyyskassat huolehtivat Suomessa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan jakamisesta. Ne saavat rahoituksensa valtiolta, palkoista perittävistä työttömyysvakuutusmaksuista ja perimistään jäsenmaksuista.

Kassojen toimintaa säätelee tiukasti työttömyyskassalaki. Sen mukaan kassojen varoja ei saa käyttää muuhun kuin etuuksiin ja niiden maksamisen hallintokuluihin. Ylijäämä on rahastoitava. Jos rahastot ovat jo hyvässä kunnossa, kassat alentavat jäsenmaksujaan.

Suomen suurin työttömyyskassa on Yleinen työttömyyskassa YTK, joka tunnetaan myös Loimaan kassana. Jäseniä on tällä hetkellä yli 414 000. Kassan konttori sijaitsee edelleen Loimaalla, jossa kaikki noin 130 työntekijää pääasiallisesti istuvat.

Nimensä mukaisesti YTK ottaa jäsenikseen minkä tahansa ammatin edustajia.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .