Suomen paloturvallisuus laahaa perässä

Norja ja Ruotsi uudistavat paloturvallisuusmääräyksiään, mutta Suomi on jäämässä naapurimaista jälkeen.

Automaattiset sammutuslaitteistot eli sprinklerit ovat tehokkain keino ehkäistä palokuolemia, mutta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) mukaan suomalaiset suhtautuvat niihin kriittisesti. Sammutuslaitteiston pelätään laukeavan turhaan, vaikka tutkimusten mukaan salamanisku on todennäköisempi kuin sprinklerin laukeaminen aiheetta.

Norjassa tuli heinäkuun alussa voimaan säädös, jonka mukaan kaikissa yli kolmikerroksisissa hissillisissä asuintaloissa täytyy olla sprinklerijärjestelmä. Ruotsissa suunnitellaan sprinklereiden vaatimista kaikkiin erityisryhmien asuntoihin ja hoitolaitoksiin.

Suomessa on kuollut tulipaloissa tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä 44 henkilöä, joista 32 oli miehiä ja 12 naisia. Heinäkuussa paloissa kuoli kolme.

SPEKin mukaan palokuolemien määrä on Suomessa selkeästi suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.