"Suomen toimet rasismia vastaan eivät ole olleet riittäviä" – Suomen ihmisoikeustilanne YK:n tarkastelussa

Valtuuskuntaan kuuluu eri ministeriöiden edustajien lisäksi myös kansalaisjärjestöjen edustajia riippumattomina tarkkailijoina.

Vihapuhe, rasismi ja naisiin kohdistuva väkivalta nousivat esiin useissa puheenvuoroissa, kun Suomen ihmisoikeustilannetta ruodittiin Genevessä iltapäivällä ja alkuillasta. YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteydessä pidettyyn arviointitilaisuuteen osallistui 83 YK:n jäsenmaata.

Useissa puheenvuoroissa myös kiiteltiin Suomea pitkäaikaisesta työstä ihmisoikeuksien puolesta sekä siitä, että edellisen arviointikerran suosituksia on pantu hyvin täytäntöön. Määräaikainen maatarkastelu ihmisoikeuksista tehtiin Suomesta edellisen kerran vuonna 2012.

Sekä Yhdysvaltain että Venäjän edustajat kiinnittivät huomiota ihmiskauppaan ja patistivat Suomea toimimaan sitä vastaan. Myös turvapaikanhakijoiden asemassa on joidenkin YK-maiden mukaan huomauttamista.

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio ei ollut kovin yllättynyt siitä, mitä ihmisoikeusongelmia arviointitilaisuudessa nousi esiin.

– Turvapaikkakysymyksissä Suomi on mennyt alaspäin. Eteenpäin taas on menty siinä, miten ihmisoikeudet ovat esillä kasvatuksessa ja koulutuksessa, arvioi Rautio.

Rautio osallistui ulkoministeriön järjestämään tilaisuuteen, jossa keskustelua Genevessä seurattiin suorana lähetyksenä.

Mukana oli useiden järjestöjen edustajia ja Suomessa työskenteleviä diplomaatteja.

Amnestyn edustaja Pia Puu Oksanen arvosteli etenkin sitä, miten Suomen linja turvapaikanhakijoita kohtaan on tiukentunut.

– Olemme kilpajuoksussa pohjalle, jos lakeja muutettaessa kiinnitetään huomiota vain kansainvälisten sopimusten minimivaatimuksiin, sanoi Oksanen.