Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n kesäaikajärjestelystä

Ensin selvitetään muiden jäsenmaiden ja EU-parlamentin kannat.

Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä. EU-ministerivaliokunnan mukaan Suomi selvittää ensin muiden jäsenmaiden sekä EU-parlamentin kannat asiaan. Lisäksi komissiota aiotaan pyytää kiirehtimään selvitystä kesäajasta ja sen vaikutuksista.

Ministerivaliokunta toteaa, että unionin yhtenäinen eteneminen on tärkeää.

Marraskuussa eduskunta keskusteli kansalaisaloitteesta, jossa vaadittiin kesäajasta luopumista. Yli 70 000 kannatusilmoitusta kerännyt aloite jouduttiin kuitenkin hylkäämään, sillä Suomi ei voi yksin irtautua kesäajasta kansallisella päätöksellä. Viisareiden siirrosta säädetään EU-direktiivissä, joka sitoo Suomea EU:n jäsenmaana.

Eduskunnan keskustelussa kuitenkin vallitsi laaja yksimielisyys, että kesäajasta tulisi luopua. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vaatii tuolloin mietinnössään hallitukselta toimia, ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) lupasi edistää asiaa EU-tasolla.

Pitäisikö kesäajasta luopua?