Suomi ei halua vahvaa EU-presidenttiä

Hallituksen mielestä Eurooppa-neuvoston tulevan pysyvän puheenjohtajan tehtävät on rajattava neuvoston työhön ja sen organisointiin. Puheenjohtajan pitää toimia yhteisymmärrystä hakien. Pysyvän puheenjohtajan tulee työskennellä tiiviissä yhteistyössä kiertävän puheenjohtajamaan ja komission kanssa, linjaa hallituksen EU-ministerivaliokunta.

Suomelle on niin ikään tärkeää, että ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle annetaan vahva rooli, linjaa ministerivaliokunta Lissabonin sopimuksen toimielinkysymyksiä. Lähtökohtana on, että toimielinten tarkemmat tehtävät ja työnjako tulee linjata ennen sopimuksen voimaantuloa.