Suomi ei näe tarvetta turvapaikanhakijoiden siirtomekanismille

Suomi ei kannata EU-komission ehdotusta luoda pysyvää kriisimekanismia, jonka nojalla komissio voisi päättää turvapaikanhakijoiden siirtämisestä jäsenmaasta toiseen.

Hallitus kirjelmöi asiasta tänään eduskunnalle ja piti kiinni aiemmasta linjauksestaan asiassa. Kirjelmässä hallitus toteaa, että pysyvä kriisimekanismi ei Suomen mielestä ole nyt ajankohtainen. Ensin tarvitaan kokemuksia jo sovituista väliaikaisista toimenpiteistä.

Ehdotuksen mukaan siirrot tulisivat kyseeseen niiden maiden kansalaisten osalta, joiden turvapaikkahakemuksista vähintään 75 prosenttia hyväksytään.

Suomi kannattaa sitä vastoin EU-komission ehdotusta unionin yhteisestä turvallisten lähtömaiden luettelosta. Luetteloon esitetään yhteensä seitsemää maata, jotka ovat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki.