Suomi kannattaa EU-komission esitystä turvallisista lähtömaista

Suomi kannattaa EU-komission ehdotusta EU:n yhteisestä turvallisten lähtömaiden luettelosta. Luetteloon esitetään yhteensä seitsemää maata, jotka ovat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki.

Valtioneuvosto kertoi Suomen kannan torstaina eduskunnalle antamassaan kirjelmässä.

Turvallisten lähtömaiden lista nopeuttaisi turvapaikkahakemusten käsittelyä, kun kyseisten maisten kansalaisten hakemukset voitaisiin käsitellä nopeammin. Jokaisen hakijan jättämä turvapaikkahakemus tulisi silti tutkia yksilöllisesti.

EU:n yhteinen turvallisten alkuperämaiden luettelo olisi kaavaillun asetuksen myötä voimassa kaikissa jäsenmaissa. Jäsenmaat voisivat lisäksi laatia omat luettelonsa, joihin voisi sisältyä muitakin maita.