Suomi mukaan NRF-joukkoihin

Suomi osallistuu Naton nopean toiminnan joukkojen täydentävään toimintaan. Asiasta päätettiin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa.

Vielä ei ole päätetty, miten Suomi NRF-joukkojen toimintaan osallistuu. Suomelle sopiva tapa selviää Naton kanssa käytävissä keskusteluissa. Se tehtiin selväksi, että Suomi ei osallistu mihinkään päivystysvuoroon.

NRF-toimintaan osallistumisesta annetaan eduskunnalle selonteko. Ratkaisusta keskusteltiin yli tunnin ajan. Sekä Vanhanen että ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok.) korostavat, että ratkaisu syntyi hyvässä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa.