Suomi pyysi EU:lta ennakkoratkaisua huumerikollisen käännyttämisestä Nigeriaan

Schengenin sopimus edellyttää, että maahantulokiellon määräävä valtio neuvottelee käännyttämisestä oleskeluluvan myöntäneen valtion kanssa.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tapauksessa, jossa pohditaan huumerikoksista tuomitun käännyttämistä Nigeriaan. Käännytettävällä on Espanjan myöntämä määräaikainen oleskelulupa.

Schengenin sopimus edellyttää, että maahantulokiellon määräävä valtio neuvottelee käännyttämisestä oleskeluluvan myöntäneen valtion kanssa. Espanja ei ole pyynnöistä huolimatta ottanut kantaa oleskeluluvan peruuttamiseen.

Käännytettävän mielestä hänet pitäisi käännyttää Espanjaan. Maahanmuuttoviraston mukaan tuomittu voidaan käännyttää Nigeriaan ja Espanjan passiivisuus osoittaa, ettei maa ainakaan vastusta koko Schengen-aluetta koskevaa käännytystä.

KHO kysyy EU-tuomioistuimelta muun muassa, voidaanko maahantulokielto määrätä ennen kuin neuvottelut maiden välillä on saatu loppuun.