Suosikki-rekisteristä voi pian tarkastaa sosiaalihuollon ammattihenkilöstön pätevyyden

Rekisteristä tulee samanlainen kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt listaavaa Terhikki-rekisteri.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstön pätevyyden pääsee pian tarkastamaan netissä avattavasta julkisesta Suosikki-rekisteristä. Siitä tulee samanlainen kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt listaavaa Terhikki-rekisteri, joka on ollut käytössä jo usean vuoden.

– Käytännössä Suosikki-rekisteri on teknisesti valmis, mutta sieltä ei löydy vielä ketään. Suosikki on tarkoitus avata netissä parin viikon kuluttua, jolloin siellä on haettavissa ensimmäiset rekisteriin viedyt sosiaalihuollon ammattihenkilöt, lupaa lakimies Sanna Hyttinen Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvirasta.

Hänen mukaansa Valvira on vastaanottanut noin kolme tuhatta hakemusta. Osalle sosiaalihuollon ammattilaisista on annettu rekisteröitymiseen siirtymäaikaa ensi vuoden loppuun saakka.

– Kun lakia valmisteltiin, niin arvioitiin, että siirtymäaikana rekisteröitäisiin noin 25 000 henkilöä. Välttämättä aivan niin paljon rekisteröintejä ei kuitenkaan tule eläköitymisten ja eräiden muiden syiden vuoksi.

Suosikkiin pitää rekisteröityä sekä laillistetut että nimikesuojatut sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Laillistettuja ammattinimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi. Nimikesuojattuja ammatteja ovat taas lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja.

– Jatkossa sosiaalihuollossa kukaan ei voi työskennellä noilla nimikkeillä ellei hän ole Suosikki-rekisterissä, Hyttinen toteaa.

Hänen mukaansa Suosikki-rekisterin perustamisella tavoitellaan kahta asiaa.

– Ensinnä kuka tahansa voi Suosikin avulla tarkastaa, että sosiaalihuollon ammattilainen on suorittanut vaadittavan koulutuksen. Toiseksi tavoitteena on helpottaa muiden sosiaalihuollon ammattiryhmien rekrytointia, sillä niissä pätevyysvaatimukset ovat väljemmät ja harkinnalle on enemmän tilaa.

Tähän mennessä sosiaalihuollon puolella ei ole paljastunut samanlaisia "valeammattilaisia" kuin terveydenhuollossa. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että kaikki sosiaalihuollon tehtäviin palkatut henkilöt eivät ole päteviä. Jatkossa he eivät voi siis työskennellä rekisteröintiä edellyttävillä nimikkeillä.

Lain mukaan Suosikki olisi pitänyt ottaa käyttöön viimeistään elokuun alussa eli eilen maanantaina.

– Teknisesti Suosikki on valmis eli pääsimme tavoitteeseen. Suurelle yleisölle se avataan, kun tarvittavat päätökset on tehty ja nimien tallennus rekisteriin voidaan aloittaa, kertoo Valviran tietohallintopäällikkö Vesa Mettovaara.

Suosikin rakentaminen on ollut osa Valvirassa meneillään olevaa suurta tietojärjestelmäuudistusta, jonka avulla pyritään tehostamaan monia toimintoja. Sähköinen asiointi avataan Suosikissa myöhemmin.

– Kaikkiaan uudistukseen on budjetoitu noin 1,5 miljoonaa euroa. Suosikin osuus siitä on noin satatuhatta euroa. Työtä on helpottanut se, että käytämme samaa alustaa kuin Terhikissäkin, Vesa Mettovaara sanoo.

Suosikin taustalla oleva sosiaalihuollon ammattihenkilölaki ei vaikuta kelpoisuuksiin. Perushoitaja tai apuhoitaja on edelleen ja siirtymäajan jälkeenkin kelpoinen toimimaan lähihoitajan tehtävässä sosiaalihuollossa, vaikka ei voikaan saada ammattihenkilörekisteröintiä.

Jatkossa Suosikki löytyy samasta osoitteesta kuin JulkiTerhikki: https://julkiterhikki.valvira.fi.