Suuri valiokunta: Suomen pitää hakea poikkeusta EU:n asedirektiiviin

EU:n asedirektiiviehdotus ei nykymuodossaan ole Suomen hyväksyttävissä, katsoo eduskunnan suuri valiokunta. Suomen on valiokunnan mukaan haettava vähintään poikkeusta kansallisen puolustuksen turvaamiseksi, koska ehdotus heikentäisi merkittävästi vapaaehtoista maanpuolustusta.

Asedirektiivin muutosehdotuksessa sotilasasetta muistuttavien automaatti- ja kerta-automaattiaseiden hallussapito kiellettäisiin muilta kuin viranomaisilta.

Ministeri Niinistö: Suomella mahdollisuus saada poikkeus EU:n asedirektiiviin