Suurmoskeijahanke vedettiin pois Helsingin kaupungin käsittelystä

Suomen Muslimiliitto, Suomen Musliminaiset ja Uskonto- ja kulttuurifoorumi Fokus ilmoittivat vetäneensä tontinvaraushakemuksen pois.

Suurmoskeijahanke on vedetty pois Helsingin kaupunginhallituksen käsittelystä. Hakemuksen tekijät, eli Suomen Muslimiliitto, Suomen Musliminaiset ja Uskonto- ja kulttuurifoorumi Fokus ilmoittivat vetäneensä tontinvaraushakemuksen pois.

Hakijat ilmoittavat tutustuvansa kaupunginympäristölautakunnan päätöksen perusteluihin ja harkitsevansa tontinvarausta myöhemmin. Lautakunta päätti tiistaina suositella kaupunginhallitukselle, ettei suurmoskeijalle varattaisi tonttia Sörnäisten Hanasaareen. Moskeijan lisäksi rakennukseen on ollut tarkoitus rakentaa monitoimitiloja, esimerkiksi uimahalli.

Kaupunginhallituksen oli määrä käsitellä asiaa ensi maanantaina.