Sykemittarin tavoin toimiva tutka auttaa näkövammaista havainnoimaan ympäristöä

Laitteen toiminta perustuu VTT:n Tekesin rahoituksella kehittämään tutkajärjestelmään.

Teknologian tutkimuskeskus (VTT) on kehittänyt näkövammaisille puettavan tutkalaitteen, jonka avulla käyttäjä voi havainnoida ympäristöään ja liikkua turvallisemmin. Sykemittarin tavoin päälle puettavaa laitetta on jo testattu kliinisesti.

Laitteen toiminta perustuu VTT:n Tekesin rahoituksella kehittämään tutkajärjestelmään.

Tutka välittää informaation käyttäjälleen värinä- tai äänipalautteena. Se tunnistaa suurimman osan ympäristön esteistä, mutta esimerkiksi ohuiden oksien ja pensaiden havaitseminen on vielä hankalaa.

Kaikkiaan laitetta on testannut 25 näkövammaista, joista 14 oli sokeaa, 7 heikkonäköistä ja 4 kuurosokeaa.

– Selvä enemmistö testaajista koki, että tutka paransi heidän kykyään hahmottaa ympäristöä sekä lisäsi liikkumisen itsevarmuutta, kertoo erikoistutkija Tero Kiuru VTT:ltä.