Tämä jää ehkä huomaamatta lääkärissä

Riskinä on sydän- ja verisuonisairauksien vaaran lisääntyminen.

Kotona mitattu verenpaine saattaa kuvata sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa paremmin kuin mittaus lääkärin vastaanotolla. Tämä käy ilmi Turun yliopiston väitöstutkimuksesta.

Verenpaine voi olla normaali vastaanotolla tehdyssä mittauksessa, vaikka se on koholla kotioloissa. Tällainen niin sanottu piilevä kohonnut verenpaine jää huomaamatta vastaanotolla.

Piilevä kohonnut verenpaine lisää sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa väitöksen mukaan lähes yhtä paljon kuin pysyvästi kohonnut verenpaine.